منو های دانشجویی  منو های دانشجویی 
 

مرحله کشوری مسابقات مهارت های معلمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان صبح روزجمعه 24/6/91 با سخنان مرتضی بهرنگی

سرپرست شهیدباهنراصفهان ومسوول اجرایی مسابقات درسالن اجتماعات پردیس مذکور وبا حضور  دانشجویان،کارشناسان،سرپرستان ومدرسان آغاز گردید.بهرنگی درسخنان خود اظهار امیدواری کرد شرکت کنندگان بتوانند درطول حضور خود دراصفهان علاوه براستفاده از تجربیات یکدیگر با ارائه شیوه های نوین تدریس به ارتقاء علمی وآموزشی نظام مقدس تعلیم وتربیت نیزکمک نمایند.این مسابقات تا روز دوشنبه ادامه  خواهد داشت ونتایج آن دربرنامه اختتامیه ویژه ای که با حضورمسوولان کشوری واستانی برگزار می شود اعلام خواهد شد.